Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen

die geen of weinig uitstel verdragen. 

Eshuis Brouwer Dolk
PieterJan Eshuis, Voorzitter Henk Hendriks, Secretaris WillemJan Dolk, Penningmeester

Derksen Frans 200 300

 RinusLauret

JanFollings 2

Frans Derksen, Lid, Gep. arts
Rinus Lauret, PR en communicatie  Jan Fölloings, Lid